Vào ngày 18/11/2023, nhân dịp chào mừng 65 năm Trường Đại học Đà Lạt hình thành và phát triển (1958-2023), 47 năm Khoa Lý luận Chính trị hình thành và phát triển (1976-2023), kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982 –2023), tại văn phòng, Khoa Lý luận Chính trị tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Khoa Lý luận Chính trị - quá trình hình thành và định hướng phát triển toàn diện đáp ứng thực tiễn giảng dạy và học tập các học phần lý luận chính trị tại Trường Đại học Đà Lạt”.

Các tin khác