Ngày 18/11/2023, trong không khí chào mừng 65 năm Trường Đại học Đà Lạt hình thành và phát triển (1958-2023), 47 năm Khoa Lý luận Chính trị hình thành và phát triển (1976-2023), kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982 –2023), tại văn phòng, Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Đà Lạt tổ chức buổi gặp mặt "Hội ngộ và tri ân" các cựu giảng viên đã công tác tại Bộ môn Mác - Lênin, Bộ môn Lý luận Chính trị và Khoa Lý luận Chính trị.

Các tin khác