Chiều ngày 19/12/2023, đoàn Khoa Lý luận Chính trị đã đến làm việc và chúc mừng Khoa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Khoa Công tác đảng, Công tác chính trị - Học viện Lục quân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023).

Các tin khác