Sáng ngày 14/09/2023, tại phòng họp A1, Công đoàn bộ phận Lý luận Chính trị - Sư phạm đã tổ chức thành công Hội nghị Nhà giáo, Cán bộ quản lý giáo dục và người lao động cấp cơ sở năm học 2023 – 2024.

Các tin khác