Tin tức - Sự kiện
HỘI THẢO KHOA HỌC “70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - TRUYỀN THỐNG VÀ Ý NGHĨA GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CHO SINH VIÊN HIỆN NAY”

Sáng ngày 05/05/2024, tại phòng họp A11.203 Trường Đại học Đà Lạt, Khoa Lý luận Chính trị (Trường Đại học Đà Lạt) phối hợp cùng Khoa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Khoa Công tác đảng, công tác chính trị (Học viên Lục quân) đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - truyền thống và ý nghĩa giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên hiện nay”. 

KẾT QUẢ CHÍNH THỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN "QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC"

Hòa chung vào không khí chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023); 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023); 65 năm Trường Đại học Đà Lạt hình thành và phát triển (1958 - 2023), từ ngày 27/11 đến 18/12/2023, Khoa Lý luận Chính trị phối hợp cùng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.